Székedi Levente, Dr.

lector, director de departament
szekedi.levente@partium.ro

Descărcare CV: cv-europass-20190209-szekedi-ro.pdf
Publicații: Listă actualizată (ian 2019)

 

szekedi levente
Experiență profesională
Perioada Poziție Loc de muncă
2019-actual Director de departament Universitatea Creștină Partium, Departamentul de Științe Socio-Umane, Oradea
2018-2019 Director interimar de departament Universitatea Creștină Partium, Departamentul de Științe Socio-Umane, Oradea
2018-actual Profesor colaborator Universitatea Óbudai, K-MOOC (Centrul de învățare online al Bazinului Carpatin), Budapest
 • Curs online Analiza computerizată a datelor
2017-2018 Director științific Universitatea Creștină Partiun, Oradea
2016-2017 Secretar științific Universitatea Creștină Partium, Oradea
2016-actual Lector universitar Universitatea Creştină Partium, Departamentul de Științe Socio-Umane, Oradea
2016-2016 Decan Universitatea Creştină Partium, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Oradea
2012-2016 Prodecan Universitatea Creştină Partium, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Oradea
2011-2016 Lector universitar Universitatea Creştină Partium, Departamentul de Ştiinţe Sociale, Oradea
2009-2011 Asistent universitar Universitatea Creştină Partium, Departamentul de Ştiinţe Sociale, Oradea
2005-2009 Director societate comercială SC Pangea Communications SRL, Oradea
2005-2005 Director general SC Pro Capital SRL, Oradea
2004-2009 Cadru didactic colaborator (”plata cu ora”) Universitatea Creştină Partium, Oradea
2002-2005 Director marketing SC Editura Scripta SA, Oradea
2001-2002 Consilier pe probleme de sociologie CMI Dr. Munteanu Zeno, Oradea
2001-2002 Director executiv (1/4 normă) Fundaţia pentru Promovarea Sănătăţii, Oradea
2001-2001 Consilier pe probleme de sociologie SC Artimed SRL, Oradea
2000-2001 Inspector de specialitate sociolog debutant Direcţia de Sănătate Publică, Serviciul de Promovarea Sănătăţii şi Programe de Educaţie pentru Sănătate, Oradea
2000-2000 Director adjunct SC Studio 3F SRL, Oradea
1999-2000 Director executiv SC Editura Scripta SRL, Oradea
1998-1999 Director marketing SC Editura Scripta SRL, Oradea
1998-1998 Asistent social Fundaţia Ecclesia Mater, Program Phare-SESAM pentru Resocializarea Oamenilor fără Adăpost, Oradea
1997-2010 Profesor colaborator Uniunea Jurnaliştilor Maghiari din România, Curs Mass Media, Colegiul de Presă Ady Endre, Oradea
Educație și formare
Perioada Calificare Instituție
2012-2016 Doctor în sociologie Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Şcoala Doctorală de Sociologie, Bucureşti
 • Proiect de cercetare: Procesul de distrugere şi de reîntemeiere a sociologiei româneşti. Cazul sociologiei maghiare din România
 • Coord. Ştiinţific: Prof. Univ. dr. Rostás Zoltán
2013-2013 Certificat de participare Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Bucureşti

Training The Modernisation of Higher Education - Learning Outcomes the LOLA Way

2012-2012 Certificat formare de formator Public Euroconsulting SRL, Oradea
2007-2008 Certificat de absolvire DPPPD (modul pedagogic) Universitatea din Oradea, Oradea
1995-1997 Fără diplomă de absolvire Universitatea Eötvös Lóránd, Institutul de Sociologie, Ethnic and Minority Studies, Budapest
 • Curs postgradual cu limba de predare engleză
1991-1995 Diplomă de licenţă în sociologie Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Cluj-Napoca
 • Lucrare de diplomă: “Aspecte ale studiului publicităţii”. Îndrumător ştiinţific: Magyari Tivadar
1987-1991 Diplomă de bacalaureat Liceul Teoretic Márton Áron, Miercurea-Ciuc
Poziţii în organizaţie
 • Membru în Senatul Universităţii Creştine Partium
 • Membru în Consiliul Facultății, Facultatea de Științe Economice și Sociale, Universitatea Creștină Partium
Afilieri
 • Societatea Sociologilor din România – membru
 • Asociaţia Americană de Sociologie – membru internațional
 • Societatea Muzeului Ardelean – membru
 • Hungarian Regional Science Association (HRSA) – membru
 • Institutul de Cercetări Teritoriale Partium – membru
 • Academia Maghiară de Ştiinţe – membru al corpului extern
Proiecte de cercetare
 • 2018-2019: Studiu online în vederea reducerii abandonului în cadrul studenților de la specializările pedagogice ale Universității Creștine Partium, Universitatea Óbudai, proiectul cu finanțare UE EFOP-3.4.3-16-2016-00023 (expert)
 • 2018: Experiențe și percepții sociale legate de mobilitățile Erasmus+ ale studenților Universității Creștine Partium (cercetător) 
 • 2018: Studiul intereselor, motivațiilor și opiniilor participanților la festivalul de vară "Szabadság Feszt" din Marghita, anchetă prin chestionar a Universității Creștine Partium și a organizației de tineret Vidifisz (cercetător)
 • 2018: Studiul competențelor digitale în cadrul Universității Creștina Partium, studiu intern (cercetător)
 • 2017–2018: Dezvoltarea unui sistem de monitorizare al absolvenților Universității Creștine Partium. Studiu de fundamentare, Fundația Sapientia, Institutul Programelor de Cercetare (manager de proiect)
 • 2017: Preferințe de informare, alegerea universității și selecția programului de studiu în cadrul studenților de anul întâi, cercetare internă a Universității Creștine Partium (manager de proiect)
 • 2016: Consum cultural și profilul de consum cultural în Oradea, în cadrul consumatorilor actuali și potențiali ai Teatrului "Szigligeti Színház" (manager de proiect)
 • 2015: Practimuss – Program integrat de facilitare a tranziției de la școală la viața activă pentru studenții UCP, UE POSDRU/189/2.1/G/156647 (expert metodologie)
 • 2010: Sondaj de opinie și studiu de mobilitate pentru compania de transport public urban OTL, Oradea (manager de proiect)
 • 2009–2011: ENRI - Identitate Europeană, Naţională şi Regională - teorie şi practică, UE Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 expert)
 • 2009-2010: Roma Employment – Facilitarea integrării romilor pe piața muncii din Euroregiunea Bihor-Hajdú-Bihar, UE Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 expert)

 

forrás: htt.partium.ro