Prezentarea programului de studiu

Licență în sociologie

Studenţii specializării sociologie îşi pot susţine licenţa în Oradea, primind diplomă recunoscută de stat. Pregătirea durează 3 ani (6 semestre), absolvenţii îşi pot continua studiile la nivel postgradual la unul din programele de masterat (MA) al Universităţii Creştine Partium.

Unde ne găsim loc de muncă cu o diplomă de sociolog?

În societăţile contemporane expertiza sociologilor este indispensabilă în toate domeniile vieții sociale, sociologii sunt căutaţi în sectorul economic, ei se pot angaja ca specialişti în organizaţii politice, pot îndeplinii funcţii administrative; este o mare nevoie de sociologi în domeniul culturii, în sfera bisericească, în mass-media, în insituţii educaţionale şi în sistemul de sănătate.

Absolvenţii de sociologie pot obţine inclusiv următoarele joburi:

  • Specialist în dezvoltarea proiectelor
  • Manager, consilier de afaceri, consultant marketing
  • Specialist în administrație
  • Jurnalist, specialist media şi PR
  • Consilier politic
  • Cercetător ştiinţific (cercetare sociologică, studii de marketing, cercetare de piaţă)
  • Cadru didactic (profesor de liceu, cadru didactic universitar universitar)

Discipline predate

Studenţii vor cunoaşte bazele teoretice şi metodologice ale sociologiei, obiectivul programului de licenţă fiind totodată formarea viziunii sociologice şi a deprinderilor practice necesare desfăşurării cercetărilor de ştiinţe sociale. Oferta noastră didactică include discipline fundamentale (Sociologie generală, Istoria sociologiei, Paradigme sociologice, Sociologie rurală, Sociologie urbană etc.), discipline care prezintă diverse sociologii de ramură (de ex. Sociologia religiei, Sociologie medicală, Sociologia reclamei), precum şi discipline opţionale de specializare şi aprofundare într-un anumit domeniu.