Informații pentru studenți

Contact

Secretariatul Departamentului de Științe Socio-umane

Fișe de disciplină 2017/2018, 2018/2019

Fișe de disciplină

Orar

Orare pe anul universitar 2018/2019

Orar consultații profesori, 2018/2019, semestrul II

Planificare examene, 2018-2019, sem. I

Planificare examene pentru toate specializările Departamentului de Științe Socio-umane

Planuri de învăţământ

Planul de învățământ al specializării Sociologie

Profesori responsabil, tutori de ani

Coordonator de specializare și tutori de an pentru specializarea Sociologie