Társadalmi erőforrások, regionális együttműködés, gazdasági integráció

Társadalmi erőforrások, regionális együttműködés, gazdasági integráció címmel szervez 2008. november 7-én a Budapesti Corvinus Egyetem, a Debreceni Egyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem. A helyszín a Partiumi Keresztény Egyetem első emeleti Bartók terme  (Nagyvárad, Városháza / Primăriei út 27.).

09:00 – 10:00Regisztráció

10:00 – 11:00 – Ünnepélyes megnyitó. Köszöntőbeszédek: dr. Szilágyi Györgyi, egyetemi tanár, rektorhelyettes, Partiumi Keresztény Egyetem; Tőkés László, EP-képviselő, az EP Vidékfejlesztési Bizottságának tagja; Biró Rozália – Nagyvárad Alpolgármestere. Moderátor: Székedi Levente, Partiumi Keresztény Egyetem

11:00 – 13:00 – Plenáris előadások

Szántó Zoltán CSC, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem: Korrupciós mechanizmusok a gazdasági életben

Hrubos Ildikó CSC, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem: A Homo Academicus a 21. században

dr. Csoba Judit, egyetemi docens, Debreceni Egyetem: Az iskolai végzettség szerepe a leszakadó társadalmi csoportok munkaerőpiaci státusának kialakulásában 

dr. Chipea Floare, egyetemi tanár – dr. Hatos Adrian, egyetemi docens, Nagyváradi Állami Egyetem: The Need For Highly Qualified Labor Force Of Private Firms In Oradea

dr. Pop Lia, egyetemi tanár, Nagyváradi Állami Egyetem: Constitutional Reform in Today’s Romania

dr. Flóra Gábor, egyetemi docens, Partiumi Keresztény Egyetem –  dr. Şerban Olah, egyetemi docens, Nagyváradi Állami Egyetem: Romákkal kapcsolatos programokat megvalosító civil szervezetek a román-magyar határmenti regióban

13:00 – 14:00 – Ebédszünet

14:00 – 15:30 I. szekcióülés

15:30 – 16:00 – Kávészünet

16:00 – 17:30 – II. szekcióülés

17:30 – 18:00Záró plenáris ülés: Tolnay István, a Partiumi Keresztény Egyetem Vezetőtanácsának megbízott elnöke

19:00- tól Közös vacsora


Tematikus szekcióülések

Előadások időtartama: 10 PERC + 5 perc vita

I. Társadalmi erőforrások szekció

E16-os terem, Földszint

Moderátor: dr. Csoba Judit, egyetemi docens, Debreceni Egyetem

14:00 – 15:30

Biró Rozália, egyetemi adjunktus, Partiumi Keresztény Egyetem: Helyi közigazgatási intézmények szerepe a határmenti együttműködésben

dr. Murányi István, egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem: A lokális identitás konceptualizálási problémái

dr. Mojzesné dr.Székely Katalin, egyetemi docens, Debreceni Egyetem: Éhezés vagy fogyókúra? A szépségipar néhány jellemzője

Belényi Emese-Hajnalka, Szenzor Alapítvány, Partiumi Keresztény Egyetem:Humán erőforrások, esélyegyenlőség, társadalmi integráció  a sajátos nevelési  igényű tanulók iskolai szocializaciója terén

Gombik Judit, egyetemi adjunktus, Partiumi Keresztény Egyetem:Vallásosság,egészség és káros szenvedélyek az ifjúság körében

dr. Hatos Adrian, egyetemi docens, Nagyváradi Állami Egyetem – Bernáth Krisztina, egyetemi gyakornok, Partiumi Keresztény Egyetem: Lakótömbök társadalma – kapcsolathálózati megközelítésben

15:30 – 16:00 – Kávészünet

16:00 – 17:30

Pásztor Rita, egyetemi tanársegéd, Partiumi Keresztény Egyetem: Egyenlőtlenség és gyermekszegénység a határmenti régiókban

Réti Zoltán, PhD, Budapesti Corvinus Egyetem: Tapasztalataim amerikai egyetemeken, avagy hogyan maximalizáljuk fizetésünket?

Szabó Andrea, PhD hallgató, Debreceni Egyetem: Kinek jó a közfoglalkoztatás?

Szathmári Milán, PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem: A klinikai (gyógyszer)kutatások szociológiájának alapkérdései

II. Megújuló európai felsőoktatás

E15-ös terem, Földszint

Moderátor: Hrubos Ildikó CSC, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem

14:00 – 15:30

dr. Szűcs István, egyetemi adjunktus, Partiumi Keresztény Egyetem:Gazdaságpolitika és felsőoktatási akkreditáció

Petres Andrea, PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem: Romániai magyar felsőoktatás-koncepciók

Szabó Júlia, PhD hallgató,  Budapesti Corvinus Egyetem: A romániai közoktatás helyzete

Szűcs Enikő, egyetemi tanársegéd – Kánya Hajnalka, egyetemi adjunktus, Partiumi Keresztény Egyetem: Marketing a felsőoktatásban

Kerekes Noémi, egyetemi tanársegéd, PhD hallgató, Debreceni Egyetem: Okos = ügyes? - Tehetségesek szociometriája

Bihari Ildikó, PhD hallgató, Debreceni Egyetem: Elégedettek a képzésükkel Debreceni Egyetemen – mint regionális oktatási központban – végzett hallgatók?

Székedi Levente, Phd hallgató, Bukaresti Egyetem: Fenntarthatóság és a vidéki közösségek erőforrás-menedzsmentjének optimalizálása. A felnőttképzés szerepe a falusi turizmus fejlesztésében

III. Regionális gazdaságfejlesztés szekció

Bolyai terem A1, Földszint

Moderátor: drd.Szakáli István Loránd, egyetemi adjunktus, Partiumi Keresztény Egyetem

14:00 – 15:30

dr. Béres Csaba, egyetemi docens – drd. Márton Sándor, egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem: Menekülés a globális gazdaság válságából: a posztcarbon gazdaság építése és a relokalizáció

Juhász Pál, tudományos főmunkatárs, Budapesti Corvinus Egyetem: A Kelet-európai agrárium lehetőségei és gondjai

dr. Biró András-Csaba, egyetemi docens, Partiumi Keresztény Egyetem: A faluturizmus fejlesztési lehetőségei az Európai Uniós pályázatok tükrében

drd. Szakáli István Loránd, egyetemi adjunktus, Partiumi Keresztény Egyetem:Falusi turizmus mint vidékfejlesztési eszköz

Grosmann Károly, PhD hallgató, Debreceni Egyetem: A Bihar megyei Hegyközi Kistérség falvainak funkciói

Letenyei László PhD, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem: Kortárs városfejlesztési modellek

15:30 – 16:00 – Kávészünet

16:00 – 17:30

Futó Péter PhD., egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem: Nyomonkövetés és értékelés (monitoring and evaluation) az európai projektek során

dr.Szilágyi Györgyi, egyetemi tanár, Partiumi Keresztény Egyetem:  Munkaerő-piaci együttműködések a román-magyar és magyar-osztrák határ mentén

Szalma Ivett, PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem: Véleményváltozás az állam munkaerőpiaci szerepkörét illetően a deliberációs csoportban

Szász Erzsébet, egyetemi adjunktus, Partiumi Keresztény Egyetem: Szabályozás vs. Etika a gazdaságban

Győrbiró András, PhD hallgató, Debreceni Egyetem:  Értékváltozás és gazdasági migráció

drd. Pajzos Csaba, egyetemi adjunktus, Partiumi Keresztény Egyetem: A szolgáltatásmenedzsment kihívásai napjaink Romániájában

Szakáli Ferenc: Turisztikai desztinációmenedzsment a Székelyföldön

drd. Zakota Zoltán, egyetemi adjunktus, Partiumi Keresztény Egyetem:Vidékfejlesztés az információs társadalomban


Szervezők:

 • Budapesti Corvinus Egyetem – Szociológia Tanszék
 • Debreceni Egyetem - Szociológia és Szociálpolitika Tanszék
 • Partiumi Keresztény Egyetem - Társadalomtudományi Tanszék és Közgazdaságtudományi Tanszék

Szervezőbizottság:

 • dr. Csoba Judit – Debreceni Egyetem, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék
 • dr. Flóra Gábor – Partiumi Keresztény Egyetem
 • dr. Letenyei László – Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Tanszék
 • dr. Szilágyi Györgyi – Partiumi Keresztény Egyetem
 • drd. Bernáth Krisztina – Partiumi Keresztény Egyetem - Társadalomtudományi Tanszék
 • drd. Pajzos Csaba - Partiumi Keresztény Egyetem, Közgazdaságtudományi Tanszék
 • drd. Pásztor Rita - Partiumi Keresztény Egyetem - Társadalomtudományi Tanszék
 • drd. Székedi Levente - Partiumi Keresztény Egyetem - Társadalomtudományi Tanszék

Elérhetőség

A konferencia helyszíne: Partiumi Keresztény Egyetem 

 • postacím: Nagyvárad, Városháza (Primăriei) út 27.
 • telefon: +40 259 418 252  - Partiumi Keresztény Egyetem, +40 740 876 499  - Bernáth Krisztina
 • e-mail: krisztinabernath@gmail.com

terkep photo

forrás: tarstud.partium.ro