Szociológia

az építő társadalomismeret közösségi tudománya

A fellengzősnek tűnő cím arra az eszményre utal, amiben a XX. század első felében egyaránt hittek magyar és román társadalomkutatók, szociográfusok és szociológusok, arra az elkötelezett és a szó jó értelmében változtatni képes társadalomtudományra utal, amire a kor társadalmi reform-kísérletei épültek. A szociológia azóta több válságot is túlélt és mellőzött tudományból a Kelet-európai rendszerváltások egyik fő segítője lett, a piacgazdasági feltételek mellett ma már viszont egyre kevesebben tekintenek a szociológiára úgy, mint a “társadalom lelkiismeretére”, ráadásul a szociológus énképe is változott: a mai kutató gyakran kerül a haszonelvűség vagy a tudományos öncélúság csapdájába.

A Partiumi Keresztény Egyetem szociológus képzése igyekszik adni mindkét világ legjavából. Az oktatás és a képzés szerves részét képező kutatási gyakorlatoknak köszönhetően az itt végzett fiatal szociológusok jól felkészült, hivatásos, de ugyanakkor elkötelezett szakemberekké válnak. A képzés alatt a diákok olyan felmérésekben vehettek részt, amelyek jól példázzák, hogy a hangsúly az egyéni és közösségi szempontból is hasznos tudáson van. Néhány éve került sor az Európai Unió által finanszírozott határmenti identitásvizsgálatra, a roma közösségek életminőségét vizsgáló kutatásra, valamint az egyetemi hallgatók szakválasztási indítékait, elképzeléseit vizsgáló román-magyar összehasonlító vizsgálatra. Ez utóbbiakat a PKE szintén uniós forrásokból valósította meg, de a kutatóból és egyetemistákból álló kutatási csapatok helyi megrendeléseket is teljesítenek. Ilyen volt többek között a nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat számára készített komplex közvélemény-kutatás is, amelyek fontos szerepe volt Nagyvárad közösségi közlekedési rendszerének fejlesztésében. Az egyetem szakemberei ugyancsak a hallgatók bevonásával valósítják meg egy kulturális párbeszédről szóló nemzetközi kutatási projekt részvizsgálatát.

Mindezek jól példázzák, hogy a PKE szociológus képzése kifejezetten gyakorlatorientált és a hallgatók könnyen hasznosítható kompetenciákra tesznek szert egy olyan szakmában, ami egyébként is tág látókört és rugalmas ismeretanyagot biztosít. Az “eladható” tudás megszerzésében sokat segít, hogy a hallgatók nemzetközi csereprogramokon vesznek részt, külön kommunikációs órákon sajátítják el a prezentációs és fogalmazási technikákat és megtanulják azokat a szoftvereket kezelni, amelyek nem csupán a szociológiában, hanem az egyre keresettebb piackutatásban is elterjedtek.

Összefoglalva: a Partiumi Keresztény Egyetemen szociológia szakja megélhetést, de célt is biztosít, segít abban, hogy a mai erdélyi, partiumi magyar fiatal úgy alakítson ki egy sikeres szakmai karriert, hogy ezzel hathatósan segítse közösségét is – így ő is az építő társadalomismeret hivatásos szakembere lehet.

Bővebb információ a szakról, az egyetemről a www.partium.ro honlapról tölthető le.

Img 4117

forrás: www.partium.ro