Bemutatás

szociologia szakA Szociológia szak a Partiumi Keresztény Egyetem akkreditált szakja, a végzős hallgatók helyben államvizsgázhatnak.

A képzés 3 éves (hat félév), az államvizsga után lehetőség van a tanulmányok posztgraduális mesteri (MA) szinten való folytatására a Partiumi Keresztény Egyetemen.

Mire jó a szociológus diploma?

A szociológusok munkája nélkülözhetetlen a társadalmi élet minden területén, a gazdaság, politika, közigazgatás, kultúra, egyház, média, oktatás, egészségügy szféráiban egyaránt.

Végzettjeink leginkább a következő munkakörökben helyezkedtek el:

  • Fejlesztési és pályázati szakértő
  • Menedzser, üzleti- és marketing tanácsadó
  • Közigazgatási szakember
  • Újságíró, média- és PR szakértő
  • Politikai tanácsadó
  • Tudományos kutató (társadalomkutatás, gazdaság, marketing)
  • Pedagógus (középiskolai tanár, főiskolai vagy egyetemi oktató)

A szociológia szak tantárgyai

A szak lehetőséget nyújt a korszerű társadalomszemlélet alapjainak és a társadalmi jelenségek kutatási eszköztárának megismerésére, valamint a szociológus szakmához szükséges látásmód és jártasság elsajátítására. Képzési kínálatunk egyaránt tartalmaz az általános társadalmi ismereteket és kutatási módszerek elsajátítását megalapozó tantárgyakat (Általános szociológia, Szociológiatörténet- és elméletek, Társadalomszerkezet, Településszociológia, Kutatási módszerek), szakszociológiai tárgyakat (pld. Vallásszociológia, Orvosi szociológia, Közvélemény-szociológia, Művészetszociológia) valamint választható tantárgycsomagokat:

  • Régiókutatás és -fejlesztés, határmenti együttműködés. Hallgatóink a régiókutatatás és fejlesztés elméleti-gyakorlati aspektusait ismerhetik meg. (pl. Kapcsolatháló-elemzés, Regionális politikák, Projektmenedzsment-pályázatírás).
  • Társadalmi kommunikáció és média. A tömegkommunikációs folyamatok és a média társadalmi környezetének kutatási módszereit sajátíthatják el a hallgatók (pl. Reklámszociológia, Médiakutatás).