Államvizsga 2018

A védés időpontja 2018 július 12.

A viszgabeosztás letölthető:

Szociologia - BA

Szociális munka - BA

Európai szociálpolitikák - MA

Alapszakos hallgatók figyelmébe

Dolgozatok leadási határideje: 2018. június 22, 15 óra. 

- Az államvizsga dolgozat, egy bekötött VÉGLEGES példánya, plusz egy CD, amely csak az államvizsga dolgozatot tartalmazza a fedőlappal együtt egyetlen pdf formátumban (a védéshez szükséges kísérő szöveget és bemutatót nem). 

-A témavezető tanár értékelése LETÖLTÉS

- Plágiumról szóló nyilatkozat kitöltve, aláírva LETÖLTÉS

A két dokumentum nélkül nem vesszük át a dolgozatokat és CD-ket! 

Akik az őszi államvizsgára szeretnének jelentkezni, a dolgozatot, CD-t és a két iratot július 27-én 15 óráig kell leadják.

Dossziék leadási határideje: 2018. július 4, 15 óra. 

A dosszié az alábbi iratokat tartalmazza:

- Aláírt és kitöltött elbocsátó nyilatkozat LETÖLTÉS

- Érettségi diploma, eredeti példány (akinek hiányzik a személyi dossziéjából, azt megkérem, hogy sürgősen pótolja).

- Közjegyző által hitelesített születési bizonyítvány, egy példány.

- Közjegyző által hitelesített házassági bizonyítvány, egy példány (ha névváltoztatás történt).

- Két darab igazolványkép.

- Nyelvvizsga igazolás, eredeti példány.

- Az államvizsga díj befizetéséről szóló nyugta, eredetiben.

- Államvizsgára való jelentkezési nyomtatvány kitöltve, aláírva minden témavezető oktató és a jelentkező által LETÖLTÉS

-Irattartó (dosar plic)

Dossziét csak azon hallgatók adhatnak le, akinek minden jegye megvan!

 

Mesteris hallgatók figyelmébe

 

A dolgozatok leadási határideje: 2018. június 22. 

- Az államvizsga dolgozat, egy bekötött VÉGLEGES példánya, plusz egy CD, amely csak az államvizsga dolgozatot tartalmazza a fedőlappal együtt egyetlen pdf formátumban (a védéshez szükséges kísérő szöveget és bemutatót nem). 

-A témavezető tanár értékelése LETÖLTÉS

- Plágiumról szóló nyilatkozat kitöltve, aláírva LETÖLTÉS

A két dokumentum nélkül nem vesszük át a dolgozatokat és CD-ket! 

Akik az őszi államvizsgára szeretnének jelentkezni, a dolgozatot, CD-t és a két iratot 2018. július 27-ig kell leadják.

 

Dossziék leadási határideje: 2018 július 4. 

A dosszié az alábbi iratokat tartalmazza:

- Aláírt és kitöltött elbocsátó nyilatkozat LETÖLTÉS

- Érettségi diploma, eredeti példány (akinek hiányzik a személyi dossziéjából, azt megkérem, hogy sürgősen pótolja).

- Egyetemi diploma, eredeti példány (akinek hiányzik a személyi dossziéjából, azt megkérem, hogy sürgősen pótolja).

- Közjegyző által hitelesített születési bizonyítvány, egy példány.

- Közjegyző által hitelesített házassági bizonyítvány, egy példány (ha névváltoztatás történt).

- Két darab igazolványkép.

- Nyelvvizsga igazolás, eredeti példány.

- Az államvizsga díj befizetéséről szóló nyugta, eredetiben.

- Államvizsgára való jelentkezési nyomtatvány kitöltve, aláírva minden témavezető oktató és a jelentkező által LETÖLTÉS

-Irattartó (dosar plic)

Csak azon hallgatók jelentkezhetnek, akiknek minden jegye megvan!


2018-as államvizsga követelmények

 

Letöltés (*.pdf)


 

 AZ ÁLLAMVIZSGA (LICENSZ ÉS DISSZERTÁCIÓ) MEGSZERVEZÉSE ÉS LEFOLYÁSA

 A 2017-2018-ES TANÉVBEN

 

Az Oktatási Minisztérium 6125/2016-os Rendeletének 13. és 18. pontja alapján a Humántudományi Tanszék diákjai tanulmányaikat egy licensz/disszertációs dolgozat megírásával és védésével zárják.

A dolgozat formája:

 • A fedőlap tartalmazza az egyetem, a kar és a tanszék megnevezését, a dolgozat típusát, a jelentkező nevét, a vezető tanár nevét és a védés évét;
 • A dolgozat terjedelme 30 - 50 oldal (függelékek nélkül);
 • A használható betűtípus Times New Roman;
 • A sorközök 1.5 pontosak;
 • A betűméret 12 pontos;
 • A szakirodalmat APA (American Psychological Association) stílusban kell megadni;
 • A függelékek tartalmazhatják a kutatás során felhasznált eszközöket (interjúk, kérdőívek, stb.), ábrákat, táblázatokat és bármilyen egyéb releváns információt.

A dolgozat szerkezete:

 • Elméleti rész (a dolgozat 1/3-a);
 • A kutatás módszertanának részletes bemutatása (mennyiségi/minőségi és az alkalmazott módszerek, mintavétel, reprezentativitás, kutatási kérdések és hipotézisek) – ajánlott terjedelem 2 oldal;
 • A kutatási rész/eredmények bemutatása (a dolgozat 2/3-a);
 • A beavatkozás leírása (amennyiben van ilyen);
 • Következtetések és ajánlások.

A szakirodalom pontos megjelölése a jelentkező felelőssége. A plágium a jelentkező vizsgáról való kizárását vonja maga után (idegen szellemi alkotás részbeni vagy teljes eltulajdonítása; a forrás megjelölésének elmulasztása).

A licensz/disszertációs dolgozatot a Partium Keresztény Egyetem szabályzatainak és eljárásainak megfelelően egy bizottság értékelési lap szerint fogja pontozni. A bizotsági tagok értékelése 1-10-ig terjedő egész osztályozások. A végső jegy a bizottság és a vezető tanár osztályozásának 50%-50%-os átlaga. A vizsgán az átmenő jegy minimum 6,00.

 

 

forrás: szocpol.partium.ro