Államvizsga 2018

2018-as államvizsga követelmények

 

Letöltés (*.pdf)


 

 AZ ÁLLAMVIZSGA (LICENSZ ÉS DISSZERTÁCIÓ) MEGSZERVEZÉSE ÉS LEFOLYÁSA

 A 2017-2018-ES TANÉVBEN

 

Az Oktatási Minisztérium 6125/2016-os Rendeletének 13. és 18. pontja alapján a Humántudományi Tanszék diákjai tanulmányaikat egy licensz/disszertációs dolgozat megírásával és védésével zárják.

A dolgozat formája:

 • A fedőlap tartalmazza az egyetem, a kar és a tanszék megnevezését, a dolgozat típusát, a jelentkező nevét, a vezető tanár nevét és a védés évét;
 • A dolgozat terjedelme 30 - 50 oldal (függelékek nélkül);
 • A használható betűtípus Times New Roman;
 • A sorközök 1.5 pontosak;
 • A betűméret 12 pontos;
 • A szakirodalmat APA (American Psychological Association) stílusban kell megadni;
 • A függelékek tartalmazhatják a kutatás során felhasznált eszközöket (interjúk, kérdőívek, stb.), ábrákat, táblázatokat és bármilyen egyéb releváns információt.

A dolgozat szerkezete:

 • Elméleti rész (a dolgozat 1/3-a);
 • A kutatás módszertanának részletes bemutatása (mennyiségi/minőségi és az alkalmazott módszerek, mintavétel, reprezentativitás, kutatási kérdések és hipotézisek) – ajánlott terjedelem 2 oldal;
 • A kutatási rész/eredmények bemutatása (a dolgozat 2/3-a);
 • A beavatkozás leírása (amennyiben van ilyen);
 • Következtetések és ajánlások.

A szakirodalom pontos megjelölése a jelentkező felelőssége. A plágium a jelentkező vizsgáról való kizárását vonja maga után (idegen szellemi alkotás részbeni vagy teljes eltulajdonítása; a forrás megjelölésének elmulasztása).

A licensz/disszertációs dolgozatot a Partium Keresztény Egyetem szabályzatainak és eljárásainak megfelelően egy bizottság értékelési lap szerint fogja pontozni. A bizotsági tagok értékelése 1-10-ig terjedő egész osztályozások. A végső jegy a bizottság és a vezető tanár osztályozásának 50%-50%-os átlaga. A vizsgán az átmenő jegy minimum 6,00.

 

 

forrás: szocpol.partium.ro